Lněná izolace

- CENÍK -

Vážení, nabízíme Vám informaci o výrobku, s nímž na základě výhradního zastoupení pro ČR obchoduje naše firma AB - RAKO s.r.o. Jedná se o moderní a 100% ekologickou stavebně-izolační techniku: izolační materiály ze lnu.

Len je od přírody vybaven tím nejbezpečnějším systémem obrany proti molům: neobsahuje absolutně žádnou živočišnou bílkovinu, "základní potravinu" tohoto škůdce. Protože se lněná vlákna nemusejí prát, ochranný lněný vosk na vláknech zůstává.

Vlákna se spojují do desek po vrstvách přírodním lepidlem ze škrobu. Tyto izolační desky se vyznačují vysokou pružností, a lze je proto jednoduše a beze spár upnout mezi krokve, přičemž není zapotřebí je ve střeše, stěnách a stropu přitloukat - izolace na vysoké technické úrovni bez použití umělých vláken a jiných syntetických látek.

Srovnatelné tloušťky stavebních materiálů se stejnou izolační hodnotou:
len …………. 16 mm
korek ……… 18 mm
dřevo ……… 52 mm
plné cihly ..... 285 mm
sklo ………. 304 mm
beton ……... 913 mm

Již u lehké příčky se lněnou izolační deskou docílíte výrazně lepší hodnoty zvukové izolace než s umělým izolačním materiálem stejné tloušťky. Ve vlastním bydlení přece chcete mít svůj klid.
V historických budovách ještě dnes nacházíme neporušené izolace ze lněných vláken - základní princip lněného domu se tedy osvědčil již před staletími.
Všechny izolační desky odpovídají ustanovením stavebního práva a jsou k dostání v běžných tloušťkách. Póry izolačních desek v sobě uzavírají vzduch, který působí jako teplotní nárazník. Proto oproti cihlám izolují více než 15krát lépe.


Popis výrobku:

Oblast použití

tepelná a zvuková izolace stěn a stropů, tepelná izolace pro výstavbu podkroví

Užitný typ:

W/WL

Objemová hmotnost:

30 kg/m3

Součásti:

lněná vlákna, škrob, borax

Tepelná vodivost:

max. 0,037 W/mK dle DIN 18 165, skupina teplené vodivosti 040

Hořlavost:

třída B2 dle DIN 4102 (roztok borové soli)

Difúzní odpor:

m = 1

Forma dodání:

pružná deska k upnutí

Tloušťka:

40 - 200 mm

Délka:

1.000 mm

Šířka:

625 mm

Odolnost:

odolný proti hnilobě, napadení plísněmi a působení hmyzu

Ekologická snášenlivost:

Je složen z obnovitelné suroviny, nízká spotřeba energie při výrobě a montáži, při zpracování nedráždí kůži, schopnost regulace vlhkosti, ekologická likvidace

Osvědčení:

osvědčení č. Z-23.11-1010 vydané Německým ústavem pro stavební techniku v Berlíně

Kontrola jakosti:

úřední kontrola jakosti FIW v Mnichově

Výrobní sortiment doplňují:

lněná plsť šířky 1 m v tloušťce 2, 5 a 10 mm, plstěné pásky šířky 5 a 10 cm v tloušťce 5 a 10 mm a výplňový materiál ze lnu

Podrobnější popis, vzorky materiálu a cenové podmínky máme k dispozici v naší kanceláři na nám. Míru 140/I, 377 01 Jindřichův Hradec u p. Jana Kyncla, kyncl@tiscali.cz, 384/362325, 602/446660, 777/947793.