Nabídka služeb


Developerská činnost

Ve spolupráci se zadavateli zakázek a renomovanými developerskými společnostmi, zpracováváme několik lokalit k zástavbě rodinnými domky i ke komerčním záměrům. Většinu předmětných lokalit nabízíme ve své hlavní nabídce a zakázky, které jsou ve stádiu rozpracovanosti, jsme schopni popsat a vysvětlit při telefonním či osobním kontaktu.

Sami jsme zpracovali a prodali několik lokalit v nám nejbližším prostředí okresu Jindřichův Hradec. V minulosti jsme realizovali se společností TEKO - BACO lokalitu v Říčanech a se společností H.L.C. s.r.o. lokalitu v Újezdu nad Lesy.

Zpět na nabídku

Dražby

V říjnu 2001 získala naše společnost koncesi k vykonávání veřejných dražeb dle zákona 260/2000.

Po školení a studiu zákona s komentářem jsme se spojili s renomovanou advokátní kanceláří, specializovanou na obchodní právo, konkurzy, atd. S našimi zkušenostmi s realizací nemovitostí se zástavním právem ve prospěch bank a úzkým propojením se specialisty na úpadkové právo jsme získali stabilní zázemí ke zdárnému realizování vlastních dobrovolných i nedobrovolných dražeb.

Zpět na nabídku

Geodetické služby

Součástí kompletu služeb realitní kanceláře patří i zorganizování kvalitních geometrických zaměření a plánů. 

Naše společnost spolupracuje s řadou geodetických firem s lokální i republikovou účinností. Tím jsme schopni klientele zabezpečit v požadovaném termínu prakticky veškeré geodetické úkony v požadované kvalitě a čase. 

Především společnost FIERA J. Hradec s.r.o. a společnost Pudil & Beneš jsou těmi nejspolehlivějšími vzhledem k termínům, ceně a požadované kvalitě provedení.

Zpět na nabídku

Hypotéky a spoření

Od roku 1996, kdy jsme začali s realitní činnosti, jsme postavili soubor svých služeb na maximální vstřícnosti nejen vůči prodávajícím, ale i vůči kupujícím, kteří ve většině případů řeší svůj nákup nemovitosti prostřednictvím úvěrů.

Přes veškeré grandiózní reklamní kampaně a billboardy u dálnice se banky stále ke klientele, dožadující se úvěrů, chovají podle základního modelu:

  • na 1. místě v zabezpečení úvěru, komfortu a luxusu je banka,
  • na 2. místě následuje velká propast,
  • na 3. místě je kmitající kupující s povinností zabezpečení spousty dokladů a nesrozumitelných úkolů,
  • na 4. - 10. místě následuje ještě větší propast,
  • na 11. místě je prodávající nemovitostí, snad zastupovaný realitní kanceláří, která chce a dovede být nápomocná zdárné realizaci, neboť je to její byznys.

Díky tomu, že jsme do realitní činnosti vstupovali se skoro dvouletou zkušeností s finančním poradenstvím pro společnost OVB, nabízely se zkušenosti a orientace v bouřlivě se vyvíjejícím trhu se stavebními spořeními, úvěry, půjčkami, pojistkami a zhodnocením finančních prostředků, využít ve prospěch poptávající klientely. Asi jsme to nedělali úplně špatně, neboť se nezřídka stávalo, že konkurenční realitní kanceláře k nám ještě donedávna posílaly své poptávající klienty, kteří mohli své nákupy realizovat pouze prostřednictvím nějaké formy úvěrů a daná realitní kancelář takto zajištěný obchod nedovedla zabezpečit.

Dnes můžeme tvrdit, že dovedeme obsloužit klientelu s úvěrem z jakékoliv stavební spořitelny na našem trhu, rovněž jsme realizovali nákupy i prostřednictvím spotřebitelských úvěrů a ať osobních či podnikatelských úvěrů všech původem českých bank. V posledním roce zaznamenává silný nástup v pozitivně vyřízených osobních i komerčních úvěrech regionální česko - rakouská banka Waldiviertler Sparkasse von 1842 z Waidhofenu s českým sídlem v Jindřichově Hradci, kde je přístup ke klientovi od základu odlišný a především poplatný regionu. Hlavními nedostatky těch původně českých bank, svázaných metodikami zosnovovanými v pražských centrech dnes už belgických, rakouských, francouzských či amerických bank, je neosobní a často povýšený přístup ke klientovi, který se po vlastní realizaci úvěru velmi často vyjádří, že kdyby věděl, co bude muset absolvovat a co ho to vlastně bude stát, že by do toho určitě nešel. 

Vypočítat si, kolik bude klienta stát jedna půjčená koruna za 10, 15 či 20 let úvěrového plnění, dnes umí velmi málo lidí a to zatím ještě umožňuje bankám (snad jen do doby vstupu republiky do EU) takový přístup, jaký musí podstoupit žádající zkroušený klient. Praxe potvrzuje, že jen několik málo pracovníku stavebních spořitelen a bank se vymyká kritizovanému standardu a svým osobním přístupem jsou ochotni ke konstruktivní komunikaci a hledání - společně s naší realitní kanceláři - toho nejpohodovějšího způsobu obsloužení klienta.

Zpět na nabídku

Katastrální úřady

Veškeré informace jsou pro soukromou i firemní veřejnost k dispozici na katastrálních úřadech. Bývalý okres Jindřichův Hradec je vykrytý jednak úřadem v Jindřichově Hradci na Scheinerově ulici, východní část okresu zajišťuje úřad v Dačicích na Palackého náměstí a západní část okresu zajišťuje úřad v Třeboni na Masarykově náměstí.

Naše realitní kancelář je schopna a ochotna zabezpečit a doručit potřebné podklady (listy vlastnictví, katastrální snímky, opisy nabývacích dokladů, zákresy parcel, srovnávací sestavení, atd.) z těchto úřadů tak, aby klient nemusel čerpat dovolenou, cestovat, či dělat jiné úkony k zajištění zmíněných dokumentů. 

Zpět na nabídku

Obchodní podíly

Díky úzké spolupráci s advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Hřídele z Písku, jsme schopni klientům zpracovat a zabezpečit prodej a nákup obchodních podílů českých společností. 

Tyto úkony dovedeme zařídit rovněž ve formě pro zahraniční klientelu, to znamená v cizím jazyku. pro řadu zahraničních kupujících je to jedna z mála možností, jak kapitálově vstoupit do společností.

Zpět na nabídku

Pojištění

Naše realitní kancelář nabízí kupující i jiné klientele poradenství ohledně typu potřebného pojištění pro konkrétní typ nemovitostí, nebo alespoň jsme schopni zabezpečit kontakt s konkrétním pracovníkem té pojišťovny, kterou si klient buď nechá doporučit, nebo si ji sám vybere.

V případě, že máme již k dispozici znalecký posudek dané nemovitosti, jsme schopni zabezpečit návrh výše pojistného a sdělit jej klientovi ještě před tím, než vlastní pojistku uzavře. 

To platí i v případě povinného pojišťování úvěrovaných nemovitostí v případě úvěrů a hypoték.

Zpět na nabídku

Poradenství

Kupující klientela naší realitní kanceláře má možnost využít BEZPLATNÉHO finančního poradenství, aby si ještě před řízením v bankách mohli udělat rámcový přehled o možnostech a podmínkách úvěrování kupované nemovitosti. 

I rozhodnutí o tom, jestli se snažit financovat nemovitost stavebním spořením, hypotékou, leasingem či jinou formou úvěrování, může výrazně ovlivnit jednak výběr poptávané nemovitosti a určitě následně i finanční zatížení kupujícího na řadu následujících let.

Taková realitní kancelář, která není schopna klienta přivést k pravdivým informacím o aktuálních bankovních produktech a jejich podmínkách, nebude mít brzo na trhu s nemovitostmi místo.

Zpět na nabídku

Posuzování cen

Tak jako pro státní úřady, instituce, banky, nebo firmy, tak i pro soukromé majitele nemovitostí jsme schopni a ochotni poskytnou posouzení dosažitelné ceny předmětných nemovitostí a celků, v daném prostředí a čase.

Jelikož aktivně komunikujeme i s realitními makléři z několika států Evropy a vyměňujeme si některé realitní nabídky, můžeme poptávající klientele odpovědět na otázku, jak se budou vyvíjet ceny po démonizovaném vstupu naší republiky do EU.

Zpět na nabídku

Právní služby

Advokacie

Naše realitní kancelář - ve snaze o maximální dokonalost svých služeb - nechává kontrolovat náročnější smluvní dokumenty a úkony zavedenou advokátní kanceláří JUDr. Jiřího Hřídele z Písku, kterou jsme si vybrali především z důvodu maximální vstřícnosti, pochopení potřeb naší firmy a především z důvodů bravurní orientace v problematice obchodního práva a realizace zástav a pohledávek.

V žádném případě se však nevyhýbáme spolupráce i s jinými advokátními kancelářemi či jednotlivými právníky, neboť především zájem a pohodlí klienta nás motivuje k tomu, abychom se neuzavírali jednání s kýmkoliv, kdo to s klienty myslí stejně jako my.

Hrozné však je, když přijdete jednat na úřad v zájmu klienta, který si ze setrvačnosti z minulých jednání přivede svou právničku a její první slova po dosednutí na židli jsou: "A kdo zaplatí moje palmáre?"


Notářství

Zájemcům o notářské úkony a služby můžeme sdělit - pokud si to ještě nezjistili - že sousedem v sídle naší společnosti nám je mimo jiné už několik let Notářství Mgr. Jany Hyrákové.

Veškeré notářské úkony včetně ověřování podpisů na všech potřebných dokumentech mít v tak těsném sousedství, je velkým přínosem pro pohodlí našich klientů.


Založení firmy

Jak již bylo uvedeno pod oddílem "Advokacie" a "Překlady", zajišťuje naše realitní kancelář pro klientelu z ČR i zahraniční soubor úkonů, mezi něž patří i zajištění založení firem - včetně zajištění oficiálních překladů požadovaných zakládajících dokumentů ve většině světových jazyků. Po zadání základních parametrů, údajů a požadovaných živností jsme schopni předem sdělit předpokládané finanční nároky na uvedené úkony a po vklad do obchodního rejstříku.

Zpět na nabídku

Překlady

Ve prospěch stávajících a budoucích klientů naší kanceláře jsme schopni zabezpečit překlady do němčiny, angličtiny, holandštiny a španělštiny. U prvních třech jmenovaných rovněž dokážeme zařídit i překlady s ověřením pravosti překladu, které je zapotřebí k řadě oficiálních úkonů a smluvních ujednání.

V případě včasného objednání osobního jednání v jiném jazyce než českém, zabezpečíme tlumočení v tom jazyce a na takovém stupni odbornosti, jaký je pro dané jednání zapotřebí.

Zpět na nabídku